MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ


 

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) Mackolik İnternet Hizmetleri A.Ş. (“Maçkolik”) ile internete bağlı bilgisayar, tablet, akıllı telefon ve Maçkolik mobil uygulamalarına ulaşma imkanı veren tüm benzeri cihazlar/yöntemler aracılığıyla Maçkolik mobil uygulamalarından (“Maçkolik Platformu”) spor maçlarına ilişkin sonuçları, maç istatistiklerini ve geçmiş spor müsabakalarına ilişkin içerik vb. her türlü dijital içeriğe reklamsız olarak (“Maçkolik Pro”) erişebilmek isteyen ve ios, sistemli cihazlar kullanan  kullanıcıya abonelik tesis ettiği (“Maçkolik Pro Hizmeti”) işbu Sözleşme’yi akdeden tüketici (“Tüketici”) arasındadır.

 

İşbu Sözleşme elektronik ortamda satılan hizmetin aşağıda detayları belirtilen koşullar dahilinde Tüketici tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

 

MADDE 1- HİZMET SAĞLAYICI OLAN MAÇKOLİK’E AİT BİLGİLER

İşbu Sözleşme’de Maçkolik’e ilişkin ticari bilgiler şöyledir:

Unvanı: Mackolik İnternet Hizmetleri A.Ş. (“Maçkolik”)

Şirket Adresi: Zühtüpaşa Mah. Şefikbey Sk. No:1 Kadıköy/İstanbul

Adresi: Zühtüpaşa Mah. Şefikbey Sk. No:1 Kadıköy/İstanbul

Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Ticaret Sicil Numarası: İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü / 465409-0

Vergi Daire ve Vergi Numarası: Göztepe Vergi Dairesi / 6090444952

MERSİS No: 0609044495200001

Şirket Telefonu: 0216 338 65 55

Şirket e-posta adresi: destek@mackolik.com

Kep Adresi: mackolik@hs01.kep.tr

 

MADDE 2- SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE İLGİLİ MEVZUAT

2.1. İşbu Sözleşme’nin konusu, Tüketici’nin ödemekle yükümlü olduğu abonelik ücretini, Maçkolik’e ödediği süre boyunca Tüketici’nin, Maçkolik Platformu üzerinden, spor maçlarına ilişkin sonuçları, maç istatistiklerini ve geçmiş spor müsabakalarına ilişkin içerik vb. her türlü dijital içeriğe reklamsız olarak (“Maçkolik Pro”) erişerek yararlanması ve bu kapsamda 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin saptanması hakkındadır.

2.2. İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme tahtında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

2.3. Ön Bilgilendirme Formu işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçasıdır.

 

MADDE 3- MAÇKOLİK PRO HİZMETİNİN NİTELİĞİ, KULLANIMI VE ÜCRETİ

3.1. Maçkolik, Maçkolik Platformu üzerinden spor maçlarına ilişkin sonuçları, maç istatistiklerini ve geçmiş spor müsabakalarına ilişkin bilgi vb. içerikleri sunmakta ve söz konusu Maçkolik Platformu’nda reklamlı şekilde yayımlamaktadır. Söz konusu içeriklere reklamsız olarak (“Maçkolik Pro”) erişmek isteyen Tüketici aşağıda belirtilen ödeme metodu ile yapacağı aylık ödemeler ile Maçkolik Pro’ya erişim imkanı sağlayacaktır.

3.2. Tüketici, abonelik ücretini ödediği sürece (Maçkolik’in ücretleri güncelleme hakkı saklıdır.) Maçkolik Platformu üzerinden sunulan Maçkolik Pro hizmetinden yararlanabilecek ve Maçkolik Platformudan reklamsız olarak faydalanabilecektir.

3.3. Maçkolik Pro’nun abonelik ücreti vergiler dahil aylık 14,99 TL’dir. Söz konusu ücrete ilişkin Maçkolik’in güncelleme yapma hakkı saklıdır.

3.4. Tüketici, söz konusu ücreti uygulama içi satın alma (In-app Purchase) yöntemi ile ios temelli Uygulama Mağazası (“App Store”) aracılığı ile ödeyecektir. Ücret, Tüketici’nin Uygulama Mağazası hesabı üzerinden belirlemiş olduğu şifresi ile yapılmakta olup, Uygulama Mağazası’nda kayıtlı kredi kartından otomatik olarak tahsil edilmektedir. Bu kapsamda hizmet ücretleri Maçkolik tarafından tahsil edilmemekte olup, Maçkolik sistemine Tüketici’nin herhangi bir banka veya kredi kartı bilgisi tanıtılmamaktadır.

3.5. Tüketici tarafından abonelik yenileme tarihinden 24 saat önce sona erdirilmediği takdirde aboneliğin kurulduğu tarih itibariyle aylık (30) günlük sürelerle abonelik yenilenecek ve abonelik ücreti her yenilenen dönem başında 24 saat içerisinde yukarıda belirtilen ödeme aracı ile tahsil edilecektir. 

3.6. Yenileme yapılmak istenmemesi halinde yenileme tarihinden en az 24 saat önce abonelik iptali talebinin Maçkolik Platformu’ndaki hesap ayarları üzerinden Maçkolik’e bildirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, yenileme yapılacak ve ilgili ücret tahsil edilecektir.

3.7. Yenileme tarihinden önce abonelik iptal edildiğinde, ücret iadesi yapılmayacak olup yenileme tarihine kadar Tüketici Maçkolik Pro’ya erişebilecektir. Yenileme tarihinde ise abonelik sona ereceğinden herhangi bir ücret alınmayacak ve erişim sonlandırılacaktır.

3.8. Abonelik, satın alma işlemi gerçekleştikten sonra Maçkolik Platformu’ndaki hesap ayarları üzerinden Tüketici’nin dilediği zaman iptal edilebilecektir.

3.9. Maçkolik’in, işbu Mesafeli Satış Sözleşmesinde belirtilmiş olan abonelik ücretinde yenilenen dönemden itibaren geçerli olmak üzere değişiklik yapma hakkı saklıdır. Ne var ki yapılan herhangi bir ücret değişikliği veya abonelik koşullarındaki değişiklikleri Tüketici kabul etmediği takdirde güncel abonelik ücretinin tahsil edileceği ya da değişikliğin yürürlüğe gireceği tarihe kadar aboneliğini sonlandırma/iptal hakkı vardır. Aksi takdirde Tüketici, güncel abonelik ücretini ve/veya abonelik nezdinde değişiklikleri kabul etmiş olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir.

 

MADDE 4- MAÇKOLİK PRO HİZMETİNİN TESLİMİ VE İFA YERİ

4.1. Tüketici tarafından, Maçkolik Pro Hizmeti’ne erişim için Ön Bilgilendirme Formu ve işbu Sözleşme okunup kabul edildikten sonra abonelik ücretinin tahsil edildiği andan itibaren Maçkolik Pro Hizmeti elektronik ortamda sunulmaya başlanmaktadır.

4.2. İşbu Sözleşme’nin kurulması esnasında ve/veya yenilenen dönemde herhangi bir nedenle abonelik ücretinin Maçkolik tarafından tahsil edilememesi halinde bu döneme ilişkin olarak Maçkolik’in, Maçkolik Pro Hizmetini sunma ve sağlama yükümlülüğü yoktur.

 

MADDE 5- TÜKETİCİNİN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

5.1. Tüketici, www.mackolik.com sitesinde yer alan sözleşme konusu Maçkolik Pro Hizmetinin temel nitelikleri, fiyatı ve ödeme şekline ilişkin olarak Maçkolik tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.Tüketici, Tüketici sıfatıyla talep ve şikâyetlerini yukarıda yer alan Maçkolik iletişim bilgilerine ve/veya www.mackolik.com sitesinin sağladığı kanallarla ulaştırabilirler. Tüketici, işbu Sözleşme’yi ve Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Maçkolik tarafından Tüketici’ye verilmesi gereken adres, siparişi verilen Maçkolik Pro hizmetine ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dâhil fiyatı, ödeme ve teslimat ve teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur. 

5.2.Tüketici, Maçkolik Platformlarındaki içeriklerin kişisel ve ticari olmayan kullanımına yönelik olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

5.3. Tüketici, internette yaşanan kesintiler, internet kotasının dolması, internet hızının düşmesi ve benzeri sebeplerle hizmette yaşanacak kesinti, güvenlik problemlerinden ve/veya ülkede genel bir karışıklığın ortaya çıkması savaş, deprem, yangın, sel, genel elektrik kesintisi, olağanüstü hâl, siber saldırı, cihazlara virüs bulaşmış olması veya benzeri bir mücbir sebeple hizmetin verilmesine ilişkin yaşanacak sorunlardan Maçkolik’in sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

5.4. Maçkolik’i bilgilendirme ve güncellemeler bakımından düzenli kontrol etmek Tüketici’nin sorumluluğundadır.

 

MADDE 6- MAÇKOLİK’İN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Maçkolik, Sözleşme konusu Maçkolik Pro Hizmetinin, Tüketici Mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, işbu Sözleşme’de belirtilen niteliklere uygun olarak Tüketici’ye sunulmasından sorumludur. 

 

MADDE 7 – CAYMA HAKKI

7.1. İşbu Sözleşme’ye konu olan Maçkolik Pro Hizmeti sağlanması Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 15/1 (ğ) maddesinde belirtilen “ Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler” kapsamında elektronik ortamda anında ifa edildiğinden Tüketici’nin cayma hakkı bulunmamaktadır.

 

MADDE 8- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

8.1. Tüketici, Maçkolik Pro Hizmetlerine ilişkin şikayetlerini 0216 338 65 55 numaralı telefondan veya destek@mackolik.com e-posta adresine iletebilir. Ayrıca, işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin uygulanmasında, Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar alıcının mal veya hizmeti satın aldığı ve ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68’nci. Maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.

 

MADDE 9 – BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

9.1. İşbu Sözleşme tahtında Maçkolik ve Tüketici arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. Tüketici, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda, Maçkolik’in resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE 10 – GENEL HÜKÜMLER

10.1. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme’de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

 

MADDE 11- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

11.1. Maçkolik tarafından, abonelik kurulması, abonelik işlemlerinin yerine getirilmesi ve abonelere daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla (pazarlama vb.) Tüketici tarafından paylaşılan isim, soy isim, e-mail adresi, doğum tarihi, cinsiyet vb. özel nitelikli olmayan kişisel veriler alınabilmekte ve kaydedilebilmektedir. Abonelik işlemlerinin amaç ve kapsamıyla sınırlı olmak üzere Tüketici tarafından iletilen kişisel veriler Maçkolik tarafından kaydedilebilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Tüketici, işbu Sözleşme’yi ve Ön Bilgilendirme Formu’nu okuyarak kendisi tarafından abonelik işlemleri kapsamında ve abonelik amacıyla sınırlı olarak verilen kişisel verilerinin kaydedilmesini, işlenmesini ve aktarılmasını kabul etmektedir.

11.2.Tüketici, www.mackolik.com internet sitesinde yer alan başvuru formunu kullanarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiği hakkına yönelik açıklamalarını içeren talebini formun imzalı bir nüshasını Zühtüpaşa Mahallesi Şefikbey Sokak No:1 Kadıköy, İstanbul adresinde bulunan Mackolik’e kimliğimi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletme yahut noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile iletebilir. Maçkolik tarafından bu talepler en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılır. Maçkolik talebi kabul edebilir veya gerekçesini açıklayarak reddedebilir ve cevabını Tüketici’ye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Tüketici, cevabı öğrendiği tarihten itibaren otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikâyette bulunabilir.