GİZLİLİK POLİTİKASI

Mackolik İnternet Hizmetleri Anonim Şirketi

Zühtüpaşa Mah. Şefikbey Sok. No.1 Kadıköy/İstanbul

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü No: 465409-0

Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi (“Mackolik”) aktarılan kişisel verilerin korunması konusundaki temel bilgilere Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Uyarınca Aydınlatma Metni ile ulaşmanız mümkündür.

Bu Gizlilik Politikası, Mackolik’in platform kullanıcıları (her bir "kullanıcı", "siz" veya "sizin") ile ilgili bilgileri kullanma sebebini, hangi tür bilgileri topladığımızı ve bu bilgileri nasıl kullandığımızı açıklamaktadır. İşbu Gizlilik Politikası, Mackolik’e ait olan www.mackolik.com web ve mobil sitesi ile Mackolik Canlı Sonuçlar (mackolik.com) mobil uygulaması ve bahse konu siteler ile uygulama üzerinde sunulan her türlü hizmet aracılığıyla toplanan her tür bilgi için geçerlidir.

Hangi verileri topluyoruz?

Kullanıcı herhangi bir platform ile etkileşime girdiğinde, Mackolik, kullanıcı ile ilgili belirli verileri toplayabilmektedir. Bu veriler 2 geniş kategoriye ayrılmaktadır: (i) kullanıcıların verdiği, kendileri ile ilgili kullanıcı verileri ve (ii) tarafımızca elektronik olarak toplanan kullanıcının platform veya Hizmet ile etkileşime girme neticesindeki verileri veya kullanıcı verileri (hepsi birlikte “Kullanıcı Bilgileri”).

Aşağıdaki Kullanıcı Bilgilerini yürürlükteki yasalara uygun olarak toplamaktayız:

Kullanıcıların bize ya da grup şirketlerimize kayıt olma amacıyla doğrudan ya da üçüncü taraf bir kayıt hizmeti aracılığıyla sağladıkları bilgiler; Kullanıcının bir yarışma veya promosyon için katılımcı giriş detayları; Kullanıcıların müşteri hizmetleri ekibimizle etkileşim kurduğunda bize sağladıkları bilgiler; Kullanıcıların anketlerimize veya pazarlama promosyonlarımıza katıldıklarında sağladıkları bilgiler; ve Kullanıcının platformlarımızdaki profilini doldurmak için sosyal medya profilinden sağladığı bilgiler ve kullanıcıların sosyal medya girişlerini kullanarak bize kaydolmayı seçtiklerinde sağladıkları bilgiler; Kullanıcıların, incelemeler veya derecelendirmeler, favori sporlar, turnuvalar, takımlar, etkinlikler veya kişilikler ve/veya spor taraftarlarını ilgilendiren diğer konularla ilgili sağladıkları bilgiler. Platformlarımızdaki kullanıcı etkileşimlerine ve kullanıcının bizden aldığı doğrudan iletişime (e-postalar gibi) ilişkin bilgiler; Aygıt tanıtıcı veya tek tanıtıcılar, konum verileri, cihaz ve yazılım özellikleri (tip ve konfigürasyon gibi), bağlantı bilgileri, sayfa görüntülemeleri istatistikleri, yönlendirme URL'leri, reklam verileri, internet sitesi ve uygulama navigasyonu, IP adresi ve standart web günlüğü bilgileri; Kullanıcıların Hizmet'i kullanımları ile ilgili olarak Hizmet’i kullanırken konumlarıyla ilgili bilgileri içerebilecek dil tercihleri; Bir kullanıcıyı platformlara yönlendiren veya bağlayan herhangi bir üçüncü taraf dijital emtianın (bir internet sitesi gibi) detayları ve kullanıcının Hizmet ile ilgili herhangi bir çevrimiçi ve e-posta pazarlama kampanyasıyla nasıl etkileşime girdiği hakkında bilgiler; Sohbet odaları ve mesaj panoları dahil olmak üzere platformlardaki forumlardaki bilgi ve iletişimler; Kullanıcıların platformlarımızdaki davranışları (görüntüledikleri içerik türü, ne sıklıkla, hangi saatlerde vb.) ile ilgili bilgiler

Ayrıca birtakım üçüncü kişi konumundaki kaynaklardan kişisel bilgiler toplayabilmekteyiz. Buna, sosyal ağlar (kullanıcının gizlilik ayarlarına ve sosyal ağın gizlilik politikasına bağlı olarak ve gerektiğinde “two-click” çözümü edinilerek), platformlarımızdan toplanan Kullanıcı Bilgileri’ni doğrulamamızı, geliştirmemizi veya ilave yapmamızı sağlayan hizmet sağlayıcılar ve hizmet sağladığımız iş ortakları dahildir.

Kişisel verilerinizin işlenme amacı

Kullanıcı Bilgileri’ni üç temel amaç için, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde kullanmaktayız: (i) platformu işletmek ve geliştirmek ve Hizmetleri sağlayabildiğimizden emin olmak; (ii) Platformdaki içeriği optimize etmek ve (iii) pazarlama yapmak ve kullanıcılarımıza reklam göstermek.

Spesifik olarak, aşağıdaki hususlardan birini veya birkaçını gerçekleştirebilmek için Kullanıcı Bilgilerini kullanacağız:

Platformlarımızı yönetmek; Kullanıcı tarafından talep edilen Hizmet’i sağlamak;
Hizmet’i müşteriye göre kişiselleştirerek tarama deneyimini geliştirmek;
Pazar araştırması yapmak için (gerektiğinde kullanıcı izniyle) kullanıcının ilgi duyabileceği veya kullanıcıya ulaşabilecek malları, hizmetleri veya promosyonları tavsiye etmek. Bu amaçlara ilişkin olarak, reklam ve iletişimimizin uyumluluk düzeyini arttırmamızı sağlayacak ilgi ve tercihleriniz hakkında bir profil oluşturacağız;
Dolandırıcılık, hile ve kara para aklama dahil olmak üzere potansiyel olarak yasaklanmış veya yasa dışı faaliyetleri önlemek, tespit etmek ve araştırmak ve şartlarımızı uygulamak; Kullanıcıları Hizmetimizdeki değişiklikler hakkında bilgilendirmek; Hizmetimize ilişkin e-posta uyarıları, kısa mesaj bildirimleri veya cihaz bildirimleri göndermek; Kullanıcılara platformlar aracılığıyla kazandıkları ödülleri göndermek ve platformlarımız aracılığıyla satın alınan hizmetleri sağlamak;
Kullanıcılara bildirimler ve faturalar göndermek ve onlardan ödeme almak;
Platform ve Hizmetlerimizi yürütmek için gerekli oldukça ePlayer’ı düzenleyen üçüncü taraf yayıncılarımız gibi üçüncü taraflara kullanıcılarımız hakkında istatistiki ve diğer bilgileri sağlamak Sorular ve şikayetler ile ilgilenmek; Ticari ortaklarımıza, geçmiş kullanım verileri de dahil olmak üzere, kullanıcıların ortak markalı hizmet kullanımın hakkında bilgi sağlamak; Yasal veya düzenleyici gerekliliklere uymak ve aksi takdirde ilgili düzenleyici veya yetkili makama yasa gereğince cevap vermek;
Kullanıcı eğilimlerini ve modellerini anlamak; ve İş performansına dair faaliyet göstermemizi, karar almamızı ve raporlama yapmamızı sağlayan kullanıcılarımıza ve ticari istihbarata ilişkin olarak toplu analizler gerçekleştirmek

Kişisel verilerinizin reklam amaçlı aktarıldığı taraflar

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Mackolik tarafından aşağıda yer alan reklam amaçları doğrultusunda iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve yetkili özel kişilere aktarılabilecektir:

Spesifik olarak, reklamlara ilişkin:

Platformlarımızda görüntülenen reklamları seçmek ve yayınlamak ve üçüncü tarafların (reklam sunucuları gibi) bizim adımıza bunu yapmasına izin vermek için Kullanıcı Bilgilerini kullanırız; Kullanıcının platformlarımızla etkileşimde bulunma şeklini temel alarak kullanıcılara reklam seçmek ve sunmak için Kullanıcı Bilgilerini kullanırız ve bu bilgileri üçüncü taraflarla paylaşmalarına izin vermek için paylaşırız;
Kullanıcı Bilgilerini, Oracle veya Google gibi servis sağlayıcılarına, bizim adımıza hizmet sunmalarına izin vermek veya reklam ortaklarımıza reklam seçerken ve bunları sunmada bizimle iş ortaklığı yapmak için verebiliriz; Kullanıcı Bilgilerini, kullanıcılarımıza gösterilen reklamları ve kullanıcıların nasıl etkileşime geçtiğini raporlamamıza olanak sağlamak için, ePlayer'i görüntüleyen üçüncü taraf yayıncılara veya reklam verenlere iletebiliriz; Kullanıcı Bilgilerini, bireysel kullanıcılar hakkında nitelikli sonuçlara varmak veya kullanıcılara ilişkin önemli veya hukuki bir etkisi olabilecek otomatik kararlar almak veya bunu yapmak için üçüncü taraflar ile bilinçli olarak ortaklığa girmek için kullanmayacağız.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Mackolik tarafından yukarıda sıralanan amaçlar kapsamında ve elektronik ortamda web sitesi, mobil uygulama ve sosyal medya aracılığıyla toplanacaktır. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu Gizlilik Politikası belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel verilerinizin aktarıldığı taraflar ve aktarım amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Mackolik tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve yetkili özel kişilere aktarılabilecektir:

Ayrıca, Kullanıcı Bilgilerini aşağıdaki seçili üçüncü taraflarla paylaşabiliriz:

Kullanıcılarımıza hizmetlerimizi sağlamamızla bağlantılı olarak iş ortakları, tedarikçiler ve alt yükleniciler. Kullanıcıya ilgili reklamları seçmek ve sunmak için verileri talep eden reklam verenler ve reklam ağları. Platformların iyileştirilmesi ve optimizasyonunda bize yardımcı olan analitik ve arama motoru sağlayıcıları. Hizmeti yürüten işletmeyi satmaya karar verirsek veya işletme başka bir şirket ile entegre olursa, Kullanıcı Bilgilerini danışmanlarımıza ve potansiyel alıcıların danışmanlarına ve ayrıca işletmenin yeni sahiplerine açıklayabiliriz. Herhangi bir yasal yükümlülüğe uymak veya şartlarımızı yerine getirmek veya uygulamak için kullanıcının kişisel bilgilerini açıklama veya paylaşma görevimiz varsa; Dolandırıcılığı, hileyi ve kara para aklamayı önlemek için Kullanıcı Bilgilerini, iddia edilen suçların araştırılmasıyla ilgilenen yetkili kumar ve spor organları, finans kurumları ve kolluk kuvvetleri veya ilgili suçları araştırmakla yetkili başka bir organ dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü taraflara ifşa edebiliriz.

İlgiliyse, pazarlama ve reklam amacıyla ve ortakların kendi ürün ve hizmetlerini tanıtmak için Kullanıcı Bilgilerini açıklayacağız ve platformu yürüttüğümüz ortak adına kullanıcının platformu kullanımı ve etkileşimi ile bağlantılı bilgileri anonim hale getireceğiz.

Haklarınız

Eğer hizmetimizi kullanıyorsanız, Veri Sorumlusu’nun bilgileri şu şekildedir:

Mackolik İnternet Hizmetleri Anonim Şirketi

Zühtüpaşa Mah. Şefikbey Sok. No.1 Kadıköy/İstanbul

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü No: 465409-0

             Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

a)         İşlenip işlenmediğini öğrenme,

b)         İşlenmişse bilgi talep etme,

c)         İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d)         Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e)         Eksik ve/veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

f)         KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

g)         Aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

h)         Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i)         KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak isterseniz Zühtüpaşa Mah. Şefikbey Sk. No:1 Kadıköy/İstanbul adresine yazılı olarak ihtarname veya iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla, 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak mackolik@hs01.kep.tr adresine gönderilmek suretiyle veya sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle info@mackolik.com  adresine iletebilirsiniz.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren yasal süre olan otuz (30) gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili Kanun’un 13. maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

Çıkma Hakkınız

Eğer pazarlama iletişimlerimizi göndermemizi durdurmamızı isterseniz, buradaki çıkma linkini, pazarlama iletişimlerimizdeki aboneliği iptal et linkini veya Uygulama ayarlarınızı değiştirerek kullanabilirsiniz. Otomatikleştirilmiş olduğu için çıkma linkini ve Uygulama ayarlarını kullanmanızı önersek de ayrıca bizimle de buradan iletişime geçebilirsiniz.

Eğer siz veya cihazın başka bir kullanıcısı, çerezlere herhangi bir zamanda verdiğiniz izinden vazgeçmek isterseniz, tarayıcı ayarlarınızı değiştirerek çerezleri kabul edebilirsiniz veya reddedebilirsiniz. Ayrıca çerezlerin nasıl engelleneceğine dair talimatlar için eğer Avrupa’da ikamet ediyorsanız www.allaboutcookies.org veya www.youronlinechoices.eu sitelerini veya her yerden www.aboutads.info/choices sitesini ziyaret edebilirsiniz. Buradan, Google Analytics hizmetlerinden çıkma tercihlerinizi düzenleyebilirsiniz. Bazı durumlarda çıkma seçeneğini tercih ettiğinizde, yeni bir çerez (opt-out çerezi) web tarayıcınıza yerleştirilir. Bu çerez, üçüncü taraf sağlayıcının tarayıcınızdan veri toplamayı durdurduğunu ve size iletilecek reklamları engellediğini açıklar.

Güvenlik

Kullanıcı Bilgilerinin güvenliğinin sizin için önemli olduğunu anlıyoruz. Kullanıcı Bilgileri kullanıldığında, güvenlik bizim için esastır ve Kullanıcı Bilgilerinin uygun teknik ve organizasyonel araçlar ile korunmasını sağlamaya çalışırız.

Şifre koruması, Kullanıcı Bilgileri’nin kayıplar, hırsızlık ve yetkisiz erişim, kullanım veya değişiklik karşısında korunması dahil olmak üzere makul, yönetsel, mantıklı ve fiziksel kontroller kullanırız. Maalesef, bilginin internet yoluyla aktarımı tamamen güvenilir değildir. Yürürlükteki hukuk gereğince kullanıcı bilgilerinin korunması için elimizden gelen azami özeni göstereceğimizi belirtmekle birlikte Kullanıcı Bilgilerinin güvenliğini garanti edemeyiz.

Ebeveynler ve veliler

Platformlarımız doğrudan çocuklara yönelik değildir ve platform ebeveyn veya velisinin gözetimi olmadıkça çocuklar tarafından kullanılmamalıdır.

İletişim

Bu Gizlilik Politikası ile ilgili sorular, yorumlar ve talepler memnuniyetle kabul edilir ve destek@mackolik.com  adresine iletilmelidir.

Değişiklikler

Bu Gizlilik Politikasında açıklanan uygulamaları güncel Gizlilik Politikası yayınlayarak herhangi bir zamanda değiştirme hakkımız saklıdır. Bu uygulamayı değiştirirsek, platformumuzu kullanmaya devam etmeniz, değiştirilmiş bildirimi kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.