O G B M P
1 Katar U20   0 0 0 0 0
2 KolombiyaU20   0 0 0 0 0
3 Portekiz U20   0 0 0 0 0
4 Senegal U20   0 0 0 0 0