O G B M P
1 Seattle S.   3 1 1 1 4
2 CD Olimpia   2 1 0 1 3
3 Whitecaps   1 0 1 0 1