O G B M P
1 Brezilya   0 0 0 0 0
2 Kolombiya   0 0 0 0 0
3 Peru   0 0 0 0 0
4 Venezuela   0 0 0 0 0