O G B M P
1 Citizen AA   0 0 0 0 0
2 DoubleFlower   0 0 0 0 0
3 Eastern   0 0 0 0 0
4 Kwai Tsing   0 0 0 0 0
5 Kwun Tong   0 0 0 0 0
6 MetroGallery   0 0 0 0 0
7 Shatin   0 0 0 0 0
8 Sun Hei SC   0 0 0 0 0
9 Tai Ching   0 0 0 0 0
10 Tung Sing   0 0 0 0 0
11 Wanchai   0 0 0 0 0
12 Wing Yee   0 0 0 0 0
13 Wong Tai Sin   0 0 0 0 0
14 Yau Tsim Mong   0 0 0 0 0